Växt där du står

Peter Stridsberg
6 mars - 31 mars 2020
Galleri Alva, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


För första gången visas sviten ”Växt där du står” där Peter Stridsberg undersöker om hur minnet från en plats och naturen bevaras. Han botaniserar hur växter kan bli immateriella negativ över människans minnen från naturen. Med sina avtryck av väx- ter bevarar han samlandet av minnen från naturen, men vad är ett minne av naturen? Verken föreställer torkade växter vars åminnelse nu återspeglas tillbaka på människan.

Samtliga verk från projektet kommer publiceras här på sidan inom kort. Då kommer även mer info om verken och den trycka utställningskatalogen

Plant where you stand

Peter Stridsberg

March 6 - March 31, 2020

Galleri Alva, Norrlands University Hospital, Umeå

 

For the first time, the suite "Plant where you stand" is shown where Peter Stridsberg investigates how memory from a place and nature is preserved. He botanizes how plants can become intangible negatives of human memory from nature. With his prints of plants he preserves the collection of memories from nature, but what is a memory of nature? The works represent dried plants whose remembrance is now reflected back to human.

All works from the project will be published here shortly. Then there will also be more info about the works and the exhibition catalog.

https://www.regionvasterbotten.se/kultur/ny-utstallning-pa-galleri-alva-vaxt-dar-du-star

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now